I. TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi Cumhuriyetin ilk yıllarını merak edenler için mutlaka gitmeleri gereken bir yer. Kurtuluş Savaşı döneminde insanların ne tür zorluklara katlandığını Cumhuriyetin hangi şartlar altında kurulduğunu doküman ve eşyalarla bir kez daha anlayacaksınız.

I. TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi Tarihçesi

Günümüzde müze olan I. TBMM'inin yapımı 1915 yılında başlamıştır. İlk yapılma amacı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kulüp binası olarak kullanılmasıydı. Fakat değişen şartlar sonucunda henüz yapımı tam olarak tamamlanmadan 23 Nisan 1920'de milli meclis burada toplanmıştır ve ilk TBMM burasıdır. İki katlı bina olarak tasarlanmış olan meclisin planlarını Mimar Salim Bey çizmişken inşa denetim görevini de mimar Hasip Bey üstlenmiştir. Yapımında andezit yani Ankara taşı kullanılmıştır.

1924 yılında 2.TBMM açılana kadar meclis burada
toplanmıştır. Bu tarihten sonra Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Merkezi ve hukuk
Mektebine ev sahipliği yapmıştır. 1957 yılında müze olarak kullanılması için
çalışmalar yapılmış 23 Nisan 1961 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi adıyla
ilk ziyaretçilerini kabul etmiştir. Sonrasında Mustafa Kemal Atatürk'ün
doğumunun 100.yılı sebebiyle kısa bir süre restorasyona uğramış ve 23 Nisan
1981 tarihinde günümüz adıyla kutlamalarla birlikte açılmıştır.

I. TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi Bölümleri

Koridor

Koridorun sol tarafı 1918-1923 yılları arasında yaşanan
gelişmeleri kronolojik sıraya dizayn edilmiştir. Bu koridorun dizayn
edilmesinde yağlı tablo boya, fotoğraf ve belgeler ve diğer objeler
kullanılmıştır. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşında kullanılan bazı silah ve diğer
araçlar da burada sergilenmektedir.

Koridorun sağ tarafı ise I. TBMM'nin kapanana kadar yürüttüğü çalışmaları sergilemektedir. Bu çalışmalar da koridorun sol tarafındaki gibi kronolojik sıralamaya göre yapılmıştır ve yağlı tablolar, fotoğraflar ve belgelerle düzenlenmiştir.

Riyaset Divanı-Bakanlar Kurulu Odası

Koridorun solundaki ilk odadır. Oda ilk günkü haliyle
korunmuştur. Bu oda 1918-1923 yılları arasında icra vekilleri odası ve riyaset
divanı olarak kullanılmıştır. Odada Sivas Kongresi'nde kullanılan başkanlığa
ait ilk masa da yer almaktadır. Ayrıca Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonraki
ilk bakanlar kurulunun fotoğraflarını burada görebilirsiniz.

Encümen Odası (Komisyon Odası)

Koridorun solundaki ikinci odadır. Bu odada Erzurum
Kongresinde kullanılan mühür sergilenmektedir. Ayrıca Mondros Anlaşmasından
başlayıp Misak-ı Milli sürecine kadar olan birçok belge bu odada sergilenir. Bu
belgeler fotoğraf ve diğer objelerle birlikte desteklenmektedir.

Dinlenme Odası

Koridorun solundaki üçüncü odadır. Bu oda dönemin meclis kulisidir. Odada cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi yağlı tabloyla sergilenmektedir. Odada bunun yanı sıra Sevr ve Lozan anlaşmasının karşılaştırıldığı bir Türkiye durumu, 1. ve 2.İnönü Muharebelerinin belgeleri ve fotoğrafları da yer almaktadır. Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan telefon santrali, harp araç ve gereçlerini merak ediyorsanız yine bu odada bunları bulabilirsiniz. Kurtuluş Savaşı kahramanlarından olan Kazım Karabekir Paşa'ya başarılarından dolayı hediye edilen gümüş yemek takımı da yine bu odadadır.

Şer'iye Encümeni Odası

Koridorun solundaki dördüncü odadır. Bu odada yasa
teklifleri değerlendirilirdi. Odada Kurtuluş Savaşının en önemli savaşlarından
biri olan Büyük Taarruz yine fotoğraf ve belgelerle ziyaretçilere
sergilenmektedir. Bunun yanı sıra İstiklal madalyaları da bu odada bulunurken
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını meclis balkonunda gösteren oldukça
gösterişli bir yağlı tablo da bulunmaktadır.

İdare Odası

Koridorun beşinci ve altıncı odalarıdır. Bu oda müzede
ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken alanlardan bir tanesidir. Öyle ki bu
odada İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı'nda cepheden cepheye koşan
komutanlarımızın fotoğrafları, Lozan Barış Anlaşmasına ait birtakım belgeler,
Ankara'nın başkent oluşu, Cumhuriyet'in ilanı gibi o dönemin en önemli
olaylarının belgeleri ve fotoğrafları sergilenmektedir. Aynı zamanda Mustafa
Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda ve mecliste kullanmış olduğu önemli araç
ve gereçler yine bu odadadır.

Ayrıca TBMM tarafından mebuslara hediye edilmiş olan
hediyeler, madalyalar ve birçok çeşit objeler bu odada sergilenirken birinci ve
ikinci dönemde görev almış mebusların da fotoğrafları yine bu odadadır.

Meclis Toplantı Salonu

Koridorun sağında yer almaktadır. 23 Nisan 1920'den
başlayarak ikinci meclis açılana kadar tüm meclis toplantıları burada
gerçekleşmiştir. İçeri girdiğiniz vakit tüylerinizin diken diken olacağını
söyleyebiliriz. Tamamen ilk günkü haliyle korunmuştur. O zamanın şartlarında
meclisin bu salonunun oluşturulmasında halk da seferber olmuştur. Öyle ki
salondaki kürsü Ankaralı bir marangoz tarafından meclise sunulmuştur. Meclis
sıraları Ankara Öğretmenler Okulu’ndan getirilirken iki petrol lambası ile sac
sobalar da meclis civarındaki kahvehanelerden bizzat getirilmiştir. Büro
malzemeleri de resmi dairelerden temin edilmiştir.

Mescit

İlk meclis açılırken de mebusların dini vazifelerini yerine
getirmeleri için meclis içerisinde mütevazı bir mescit bulunuyordu. Seccade ve
Kur'an rahlelerini yine müze ziyaretinde görmeniz mümkündür.

Reis Odası

Mustafa Kemal Atatürk'ün meclise geldiği vakit zamanının
büyük bir kısmını geçirdiği oda burasıdır. Koridorun sağdan ikinci odasıdır ve
oldukça sade görünümlüdür. Eğer milli bayramlarda müzeyi ziyaret ederseniz
Cumhurbaşkanlığı mührünü de görme şansını bu odada elde etmiş olacaksınız.

Müze Ziyaret Saatleri

 • Haftanın her günü ziyaret edebilirsiniz.
 • 15 Nisan 2 Ekim tarihleri arasında 08.45-19.00
  saatleri arasında müze ziyaretçilere açıktır.
 • 3 Ekim 14 Nisan tarihleri arasında 08.45-17.30
  saatleri arasında müze ziyaretçilere açıktır.

Müze Giriş Ücretleri

 • Giriş ücreti herkes için 5 liradır.
 • Özel günlerde ve resmi bayramlarda herhangi bir
  ücret talep edilmemektedir.
 • Müze kart geçerlidir.

Müzeye Alternatif Ulaşım

 • Müze merkezi bir yerde olduğu içim ulaşımı
  oldukça kolaydır.
 • Ankaray kullananlar Ulus durağında inmeleri
  halinde 2-3 dakika yürüyerek müzeyi ziyaret edebilirler.
 • Dolmuş ve otobüs kullanacak kişiler için de Ulus
  Meydanı’nda inmeleri yeterli olacaktır.

Harita ve Konum Bilgisi

Doğanbey Mah. Cumhuriyet Cad, Ulus No:14, 06050 Altındağ/AnkaraI. TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi | Tarihçesi, Bölümleri, Ulaşım ve Giriş Ücreti